Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Uusi teos: Positiivisen psykologian voima

Positiivisen psykologian voima. Kannen kuva: PS-kustannusAvoimessa yliopistossa järjestettiin syksyllä 2014 opintojakso Näkökulmia positiiviseen psykologiaan. Opinnot saattoi liittää sosiaalipsykologian, psykologian tai erityispedagogiikan opintoihin. Kurssi saavutti suuren suosion. Samaa aihepiiriä käsitellään juuri ilmestyneessä teoksessa Positiivisen psykologian voima.

Positiivisen psykologian voima -teoksessa useat suomalaiset tutkijat käsittelevät esimerkiksi onnellisuutta, mindfulnessia, positiivista pedagogiikkaa ja sisua. Käsiteltävillä aiheilla on vankka tieteellinen perusta. Kirjan on toimittanut Avoimen yliopiston Näkökulmia positiiviseen psykologiaan -kurssilla opettanut yliopistonlehtori Lotta Uusitalo-Malmivaara. Yhtenä kirjoittajana on Avoimen yliopiston lehtori Juhani Lehto.

Positiivisen psykologian ideana on diagnosoida hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuudet, joiden avulla sekä oma että yhteisöjen vointi paranee. Lotta Uusitalo-Malmivaara kertoo aloituspuheenvuorossaan positiivisen psykologian ja tieteen suhteesta:

– Se, minkä vanha kansa on tiennyt jo iankaikkisesti, on nykyään tieteen todeksi osoittamaa. Positiivisilla tunnetiloilla on kiistaton yhteys laajempaan hyvinvointiin, onnistumiseen ja saavuttamiseen, fyysiseen terveyteen, havaintokykyyn, muistamiseen, oppimiseen ja – mikä jännittävintä – jopa geenien ilmenemiseen.

Mindfulness – tiedostava ja hyväksyvä läsnäolo

Juhani Lehto kirjoittaa omassa artikkelissaan mindfulnessista. Mindfulness tarkoittaa tiedostavaa, hyväksyvää läsnäoloa. Sen sovellusala on laaja. Tiedostavaan läsnäoloon pohjautuvilla terapioilla on saatu hyvin tuloksia erityisesti masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa. Minfulnessia on sovellettu myös esimerkiksi kivunhallinnassa, painonhallinnassa ja kommunikaation opetuksessa.

Lehto kuvaa aluksi mindfulnessin biologista ja neuraalista pohjaa ja sen jälkeen sen käytännöllisiä sovellusaloja. Esimerkiksi kouluissa voitaisiin hyödyntää mindfulnessia ja vastaavia menetelmiä (kuten erilaisia meditaatioita, joogaa ja hengitysharjoituksia). Laaja tutkimuskirjallisuus osoittaa, että monet menetelmistä lisäävät stressinsietoa, auttavat kiihtynyttä mieltä tyyntymään, helpottavat läsnäoloa, auttavat univaikeuksiin ja lisäävät käyttäytymisen hallintaa.

Positiivisen psykologian voima -teos ei lupaa välitöntä onnea, vaan antaa työkaluja luoda kestävällä tavalla hyvältä tuntuvaa elämää niin itselle kuin toisille.

Avoimen yliopiston

PS-kustannus: Positiivisen psykologian voima