Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Kasvatustieteen aineopintoja verkossa helmikuussa

oppimisen teoreettiset perusteet -verkkokurssi helmikuussa. Kuva: HYOppimisen teoreettiset perusteet (4 op) -kurssilla opiskelija

  • perehtyy tärkeimpiin oppimisen psykologisiin, antropologisiin ja organisaatiososiologisiin teoriasuuntauksiin
  • tutustuu eri suuntausten alkuperään, peruskäsitteisiin sekä soveltamistapoihin opetuksen suunnittelussa.

Kurssi kuuluu kasvatustieteen ainopintoihin. Kurssilla keskustellaan verkossa, opettaja ohjaa työpajatyöskentelyä verkossa sekä teettää oppimistehtäviä.

Edeltävät opinnot: Alkukuulustelu tai kasvatustieteiden opinto-oikeus tiedekunnassa tai Helsingin yliopistossa suoritettu kasvatustieteiden maisterintutkinto.

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 14.2. ja verkko-opiskelua on viikot 8–15.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinto-ohjelmat
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta