Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Tutustu luonnonmaantieteeseen!

Luonnonmaantieteen perusteet. Kuva: HY kuvapankkiLuonnonmaantieteen perusteet (3 op) -opintojakson tavoitteena on

  • antaa opiskelijalle perustiedot luonnonmaantieteestä
  • tutustuttaa alan peruskäsitteisiin ja
  • helpottaa aihepiirin vieraskielisten oppikirjojen omaksumista.

Opintojaksolla käydään läpi maapallon kehitys ja rakenne, ilmakehä ja siihen liittyvät ilmiöt (klimatologia), vesikehä ja sen prosessit (hydrogeografia), maankamaran ominaispiirteet ja niitä muokkaavat prosessit (geomorfologia), eliöiden levinneisyys maapallolla ja levinneisyyteen vaikuttavat tekijät (biogeografia) ja globaalimuutos.

Opintojakso sisältyy maantieteen perusopintoihin.

Luennot alkavat tiistaina 20.1.2015.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Maantieteen esittely
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan?
Opiskele Avoimessa keväällä 2015!
Lisää tietoa ilmoittautumisesta