Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Julkisoikeus 5 op: Työkaluja julkiseen päätöksentekoon

Alkuperäinen kuva:Alexander_II_(Romanov)_monument_Helsinki_HDR_2008.jpg by BKfi Licensed under CC BY-SA 3.0

Julkisoikeus on oikeusjärjestyksen se osa, jonka tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä julkishallinnollisessa päätöksenteossa.

Avoimen yliopiston opintojaksolla Julkisoikeus 5 op  

  • luodaan yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä
  • tutustutaan erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteisiin
  • tarkastellaan julkisoikeudellisen tiedon lähteitä, perusoikeuskysymyksiä, hallintojärjestelmää sekä erilaisia hallinnon oikeussuojakeinoja.
  • harjaannutaan tunnistamaa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia
  • harjoitellaan opitun tiedon soveltamista käytännön työhön.

Opintojakso rakentuu luentosarjasta, oikeustapauksiin liittyvistä verkkotehtävistä ja verkkotentistä. Luennot verkkovideoidaan, ja kurssi on ensimmäistä kertaa mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

Julkisoikeus 5 op soveltuu paitsi julkishallinnossa työskenteleville, myös kaikille muille julkisen päätöksenteon toimijoille ja siitä kiinnostuneille.  Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintoja. Se on pakollinen muun muassa sosiaalityön kandidaatin ja maisterin tutkinnossa.

Opettaja: HTM Anu Mutanen

Opintojakso alkaa keskiviikkona 17.9.2014. Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
Opinto-ohjelma (lähiopetus)
Opinto-ohjelma (verkko-opetus)

Tule opiskelijaksi
Tietoa verkko-opinnoista
Yleisopinnot Avoimessa yliopistossa
Opiskelutaitoihin liittyviä kursseja