Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

In memoriam: Yliopistonlehtori Jukka Tontti on poissa

Yliopistonlehtori Jukka TonttiKeskellä kuumaa kesää Avoin yliopisto sai suruviestin: sen pitkäaikainen ja monipuolinen opettaja ja sosiaalipsykologian tutkija Jukka Tontti (22.1.1967–13.7.2014) oli menehtynyt äkillisesti. Yllättävä tieto pysäytti koko yhteisön ja monet muut kollegat. Viestiä ja surua on Avoimessa yliopistossa käsitelty yhteisellä hiljaisella hetkellä ja muisteluilla.

Jukalla oli lukuisia läheisiä työtovereita ja ystäviä yliopistolla ja 2000-luvulla paljon myös Avoimen yliopiston opettajien, toimihenkilöiden ja sen opiskelijoiden keskuudessa. Kotona kaipaamaan jäivät vaimo ja poika.

Jukka Tontin monipuoliset opinnot ylittivät monessa sosiaalipsykologian pääaineen rajoja. Myöhemminkin hän liikkui teorian piirissä sekä laadullisen metodologian kehittelyissään että opetuksessaan oppiaineiden väleissä. Jo pro gradu -tutkielman Tontti kirjoitti herkässä intellektuaalisessa hengessä: "Freudin ja Janovin emootiomallien vertailua” (1994). Pian hän toimi vuorovuosin oppiaineensa assistenttina ja tutkimusprojektien tutkijana (1995-2002).

Toimiessaan oppiaineensa sosiaalipsykologian tutkimusprojektin avustajana hän löysi väitöskirjateemansa ja sen ainutlaatuisen hyvin dokumentoidun aineiston: "Masennuksen arkea: selityksiä surusta ilman syytä" (2000) on aikalaismaisemaamme laajasti perkaava ja paljon luettu teos. Se avasi hänelle monia tutkimus- ja julkaisuteemoja kuin myös haastatteluja ja kirjoituksia eri medioissa, sekä koulutus- ja yleisöluentoja. Tontti reflektoi masennusta ennen kaikkea sosiaalisena ilmiönä, eikä vain metodologisen individualismin mukaisena yksilöön keskittyvänä ongelmana.

Hän omaksui laajan kärsimyksen ajatuksen; masennus oli osa sosiaalista vuorovaikutusta ja sitä koskevaa tulkintaa. ”Masennus tarkoittaa jotakin sameaa, luonteen, tunteiden, ajattelun, ihmissuhteiden, työn ja kaiken kaikkiaan elämän mielekkään sisällön murskaavaa voimaa, joka ei jätä rauhaan.” (Tontti 2000, 138).

Hän ei halunnut mystifioida psykiatrisilla diagnooseilla masennusongelmaa vaan otti tarkasteluun mukaan yliyksilölliset seikat - perheestä yhteiskuntaan. ”Elämäntauti” asettuu osaksi ”elämänsoppaa” – missä on ”onnea, menestystä, iloa, murhetta ja alavireisyyttä”. Samassa hän kysyi laajemminkin kansalaisen ja tutkijan asenteesta: ” Johtaako siis positiivinen yksiselitteisyys kohonneeseen mielialaan ja iloon, ja moniselitteinen pohdinta lamaannukseen ja masennukseen.”

Jukka Tontti oli Psykologia-lehden päätoimittajana ja erikoistoimittajana 2000-luvun alkukauden. Se oli hänelle merkittävä akateeminen yhteisö. Lukuisat esseet, pääkirjoitukset ja arvioinnit puhuttelevat meitä vieläkin, kun niihin palaa lehden arkistossa. Hän kosketti lukijoita individualistisen yhteiskunnan paradokseilla: tarttui kriittisellä ja väliin lyyrisellä ja karvaan ironisellakin tyylillään ihmiseksi tulemisen ongelmiin, sekä kilpailuyhteiskunnan tuomiin että muihin yksilön tuskiin työn ja elämän stresseissä.

Jukka Tontti oli löytänyt Avoimen yliopiston tuntiopetuksen ja yhteisön (1996–2002) jo ennen tuli valituksi sosiaalipsykologian yliopistonlehtoriksi (2002–) Avoimeen yliopistoon, jossa hän työskenteli aktiivisesti kuolemaansa saakka. Työssään ja työn ohella hän opiskeli ja kehitti opettajan pedagogisia taitoja ja julkaisi myös alan oppikirjoja koululaisille.

Hän luotti opiskelijoiden innovatiivisuuteen ja rohkaisi heitä tähän autonomisilla pedagogisilla menetelmillä. Avoimessa yliopistossa hän herkästi tunnisti myös erilaiset opiskelijayleisöt, näiden retoriikat ja vahvuudet. Jukka osasi yhdistää tutkimuksen ja opetuksen, sai paljon positiivisia huomioita opiskelijoilta.

Viimeksi keväällä 2014 Avoimen yliopiston valtiotieteiden seminaarissa hän inspiroi kollegojaan fasinoivilla ideoilla perusopetuksen harjoitustöistä, joissa opiskelijat itse saivat tulkitsijan asemat, tutkittavat teemat ja aineistot eteensä. Näin hän johdatti opiskelijoita tutkimusmaailman polkuihin.

Jukka Tontin elämä perheen isänä ja ura akateemisena tutkijana ja opettajana jäi kesken, mutta hänen tutkimuksensa ja kirjoituksensa erityisesti masennuksesta kestävät aikaa.
                      Ryhmä Avoimen yliopiston työtovereita

Jukka Tontin haastattelu vuodelta 2012
Jukka Tontin tutkimukset (TUHAT-tietojärjestelmässä)
Sosiaalipsykologian oppiaine