Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Osteologiassa tutkitaan luiden varastoimaa tietoa

Ihmisosteologia-kurssin opettaja Kati Salo. Kuva: Ulla JokilaOsteologia on luututkimusta ja ihmisosteologiassa keskitytään ihmisten luiden tutkimiseen. Luututkimuksen avulla saadaan tietoa ihmisten historiasta ja historiallisesta kehityksestä. Sitä käytetään nykyään myös esimerkiksi oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.  

Avoimessa yliopistossa alkaa toukokuussa 2014 kurssi Ihmisosteologian perusteet (5 op), jonka opettajana toimii FM Kati Salo. Kurssi järjestetään uudelleen elokuussa 2014.

– Kurssilla opitaan, mitä ihmisestä voidaan saada selville luita tutkimalla. Luiden avulla voidaan määrittää esimerkiksi erilaisia sairauksia. Lisäksi sukupuoli, pituus ja ikä selviävät luita tarkastelemalla.

– Kun mennään kauemmas historiassa, ei kirjoitettua tietoa ole enää saatavilla. Luiden avulla on mahdollista selvittää erilaisia ihmiseen liittyviä tekijöitä. Luut toimivat fyysisenä todistusaineistona eletystä ajasta.

Ihmisluututkimusta käytetään arkeologian lisäksi esimerkiksi lääketieteessä. Sairaudet jättävät luihin erilaisia merkkejä. Osteologian avulla saadaan myös tietoa erilaisten tautien historiallisesta kehityksestä. Niiden avulla voidaan lisäksi selvittää muita ihmisen elämään liittyviä tekijöitä.

– Esimerkiksi hammaskiilteen kehittymisen avulla pystytään määrittämään ihmisen lapsuudenaikainen asuinalue.

Luut tutuiksi käytännön harjoituksissa

Ihmisosteologian perusteet -kurssi kuuluu arkeologian oppiaineeseen. Erityisen hyödyllinen se on niille, jotka havittelevat pääsyä arkeologisille kaivauksille kenttätöihin. Kurssille ovat kuitenkin tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Aiempina vuosina kurssilla on opiskellut niin lääketieteen opiskelijoita kuin virassa toimivia hammaslääkäreitäkin. Myös fyysikoita on kurssilla näkynyt.

– Suosittelen kurssia kaikille aiheesta kiinnostuneille! Kaikilla ihmisillä on jotain tekemistä arkeologian kanssa. Lisäksi olisi hyvä saada arkeologia laajemmin ihmisten tietoisuuteen.

Ihmisosteologian perusteet -kurssi koostuu luennoista sekä käytännön harjoituksista. Harjoitusten avulla syvennetään ja päästään harjoittelemaan luennolla opittua käytännössä.

– Ainut tapa oppia luut kunnolla on päästä käytännössä harjoittelemaan.

Kurssi lähtee liikkeelle ihmisen luuston anatomian opiskelusta, sillä se on osteologian perusta. Anatomian avulla pystytään määrittämään, mikä on normaalia ja mikä ei. Lisäksi pohditaan, mitä luuston avulla voidaan saada selville ja mitä haasteita menetelmiin liittyy. Tavoitteena on myös tieteellisen ja kriittisen ajattelun kehittyminen.

Hautakaivaukset Senaatintorilla

Kati on opettanut kurssia aiemmin kesäyliopistossa sekä kansanopistoissa. Eri aloilta tulevat opiskelijat tuovat uudenlaisia näkökulmia opetukseen.

– Oman ajattelun haastaminen ja kehittäminen voi synnyttää jotain uutta.

Opetuksen lisäksi Kati tekee väitöskirjaansa suomalaisista luista ja tautihistoriasta 1100–1800 -luvuilla. Hän on myös tutkinut Helsingin Senaatintorin alta löytyneen hautausmaan luita.

– Olin jo pitkään odotellut, milloin tulisi mahdollisuus päästä Senaatintorille kaivamaan. Hautojen olemassaolosta on tiedetty, mutta mahdollisuutta kaivauksiin ei ollut kohdalleni aiemmin ollut tullut. Hautoihin ei tule kajota ilman hyvää syytä. Tällä kertaa syy oli kaukolämpöputkien uusiminen.

Kati sai kaivauksista lisätietoa väitöskirjatyönsä tueksi. Senaatintorin kaivauksista sekä tutkimuksen tuloksia voi käydä lukemassa osoitteessa http://kalmistopiiri.wordpress.com/2013/02/16/helsingin-senaatintorin-luututkimusten-tuloksia/.

Ihmisosteologian perusteet -kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.