Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Kohti tutkivaa työtapaa

Kohti tutkivaa työtapaaVahvista tieteellisten tutkimusten lukutaitoasi: ilmoittaudu opintojaksolle P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op! Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja 25 op.

Lähiopintoina opintojakson luennot alkavat seuraavan kerran ma 3.3. ja ti 4.3.2014. Verkko-opintoina jakso alkaa 21.2. ja ensimmäinen tehtävän palautus on 2.3.2014.

Opintojaksossa tutustut kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin. Opintojakson suoritettuasi

  • hahmotat tieteellisen tutkimuksen rakenteen
  • saat alustavan metodologisen lukutaidon
  • ymmärrät kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen kuuluvia metodologisia käsitteitä ja niiden välisiä suhteita (teoriatausta, tutkimusongelmat, mittarit, kohde, tutkimusasetelma, tulokset, tutkimuksen luotettavuus)
  • tiedostat joitakin tutkimuseettisiä periaatteita
  • ymmärrät, miten tutkijan tieteenfilosofiset taustaoletukset vaikuttavat tuloksiin
  • osaat itsenäisesti perehtyä tieteellisiin artikkeleihin.

Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinto-ohjelmat
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta