Kohdusta kouluun – haasteita lapsen kasvussa

Kasvun haasteet (3 op) -opintojaksolla pohditaan lapsen normaalia kehitystä ja sen riskitekijöitä sikiöajalta koululaisuuteen. Vierailevien asiantuntijoiden luennot muodostavat moniäänisen, monitieteisen ja ajankohtaisen kuvan lapsen kehityksestä ja kasvusta tämän päivän Suomessa.

  • Millaista on psykologinen kehitys ennen syntymää?
  • Mikä on varhaislapsuuden kiintymyssuhteen merkitys?
  • Millaista on pienen lapsen stressi?
  • Miten perheet käyttävät aikaa?
  • Millainen rooli kasvatuksen ammattilaisilla on lasten hyvinvoinnin tukemisessa, ja mitä haasteita siihen liittyy?

Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida kehityksen riskitekijöitä yksittäisen lapsen kohdalla. Opiskelijalla on myös auttava käsitys siitä, mistä vaikeuksissa olevat lapset tai perheet voivat etsiä apua.

Opintojaksolla voi korvata erityispedagogiikan koulutukseen sisältyvän kurssin Ammattikäytännöt (ES 2.8.2 /EO 2.3.2) sekä psykologian valinnaisiin opintoihin sisältyvän kurssin PSY 493 Muu valinnainen opintojakso 3op.

Suoritustapa: Luennot 16t + oppimispäiväkirja, jossa hyödynnetään luennoitsijoiden valitsemaa oheiskirjallisuutta.

Opintojakso järjestetään Helsingissä kevätlukukaudella 2012. Osallistua voi myös verkon välityksellä Lahden oppimiskeskus Fellmanniassa tai vaikkapa omalta koneelta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset opinto-ohjelmissa:

Miten opiskelemaan pääsee?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta

Koulutussuunnittelija Sanna Saari-Salomeri
p. (09) 191 28047
sanna.saari-salomeri[ät]helsinki.fi

Kasvun haasteet -luentosarjan ohjelma

31.1.

Kehitys ennen syntymää
Dos. Anu-Katriina Pesonen: Sikiöstä vastasyntyneeksi: varhainen psykologinen kehitys
LT Hanna Kahila, HUS: Raskaus ja päihteet

7.2.

Varhaiset ihmissuhteet
Prof. Airi Hautamäki: Kiintymyssuhde kehityksen ehtona – elämänkaaritarkastelu
KT Erja Rusanen: Tunteita herättävä kiintymys. Aihetta käsitellään kirjan Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys pohjalta.

14.2.

Päiväkoti-ikäisten hyvinvointi
Dos. Nina Sajaniemi: Varhaislapsuuden stressi
Prof. Liisa Keltikangas-Järvinen: Millaista on alle 3-vuotiaan hyvä päivähoito?

28.2.

Aika – kasvun voimavara
Dos. Anna Rotkirch: Perheiden ajankäyttö ja lasten hyvinvointi
Dos. Atte Oksanen: Virtuaaliaika – lasten ja nuorten vapaa-aika verkossa

6.3.

Onnellinen koululainen?
FT Lotta Uusitalo-Malmivaara: Lasten onnellisuus ja masentuneisuus
TtM Tuula Palomäki-Jägerroos: ADHD koulunkäynnin haasteena

13.3.

Vaarana syrjäytyä
Dos. Laura Pulkki-Råback: Perimä ja ympäristö hyvinvoinnin riskitekijöinä
Kehitysjohtaja, KM Sari Laaksonen: Perheiden toisenlainen todellisuus