Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot (OTTEO) alkavat syyskuussa

Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot (perusopintojen keskeiset osat, 17 op) antavat opetusalalla työskentelevälle oleelliset erityispedagogiikan tiedot.

Opettaja saa valmiuksia ymmärtää ja auttaa oppilaita, jotka tarvitsevat tavallista voimakkaammin tukea. Opinnoissa perehdytään yleisimpiin oppimisen vaikeuksiin, haastavaan käyttäytymiseen, oppilashuollollisiin toimenpiteisiin ja perheiden kohtaamiseen.

Opinnot toteutetaan Vantaalla monimuoto-opetuksena. Oleellinen osa monimuotoisesti järjestettyjä opintoja on tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely. Opintoryhmätyöskentelyyn kuuluvien keskustelujen ja ryhmätehtävien aiheet painottuvat kouluympäristöön.

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella yhden lukuvuoden aikana.

Opinnot alkavat 15.9.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Erityispedagogiikan esittely

Miten opiskelemaan pääsee?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta