Adobe Connect (AC)

Etusivu

Mikä AC on?

Tekniset ohjeet

AC:n opetuskäyttö

AC:n muu käyttö

Presenter

Mitä AC -verkkokokousympäristössä voi tehdä?

Adobe Connect eli AC on verkkokokousympäristö (web-conferencing), jossa voidaan reaaliaikaisesti

  • keskustella ääneen mikrofonien avulla
  • lähettää videota osallistujien web-kameroilla
  • näyttää osallistujille oheismateriaaleja, kuten kuvia, PowerPoint-esityksiä tai videotallenteita
  • kirjoittaa ja tai piirtää reaaliaikaisesti
  • järjestää kyselyitä
  • näyttää sovellusohjelmia, kuten www-sivuilla liikkumista, tai osallistujan työpöydällä tapahtuvia toimintoja.

AC:n etu on, että se toimii tavallisella Internet-yhteydellä ja selaimen avulla, kuten kaikki www-sivut, eikä vaadi käyttäjiltä yleensä ohjelmistoasennuksia. Katso tarkemmin tekniset vaatimukset kohdasta Tekniset ohjeet.

Reaaliaikaista tapaamista verkkokokousympäristössä kutsutaan istunnoksi. Istunnot voidaan tallentaa, jolloin tallenteesta on myöhemmin mahdollisuus seurata istunnon tapahtumat.

Osallistujien määrä voi vaihdella pienestä kokousporukasta suureen osallistujajoukkoon. Osallistujien määrä vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ympäristön ominaisuuksia voidaan hyödyntää ja millaiset toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisia.

Avoimen yliopiston käytössä oleva versio on Adobe Connect Enterprise Server 8.2.

AC:n käyttöesimerkkejä

  • luento, jossa opettaja luennoi videona ja näyttää oheismateriaaleja isolle opiskelijamäärälle. Opiskelijoilla on vain chat-yhteys sekä mahdollisuus vastata erilaisiin kyselyihin
  • kokous tai seminaari, jossa jokaisella osallistujalla on video- tai ääniyhteys.

Adobe Presenter -ohjelmalla, joka on käytännössä PowerPoint-ohjelman laajennus, voi liittää PowerPoint -esitykseen äänen (esim. luennon) ja tallentaa sen opiskelijoille itseopiskelua varten verkkomateriaaliksi.

 

Lisätietoa ohjelmistosta